Lista szkoleń

1

Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji u producentów kruszyw

Data szkolenia: 2019-11-28, gdzie: Warszawa

Odbiorcy szkolenia: Osoby planujące wdrożenie systemu, Pełnomocnicy , audytorzy.

Cel szkolenia: Auditowanie wewnętrzne systemu ZKP przez producenta kruszywa nie jest elementem

więcej

Our partners