Pełnomocnik i audytor wewnętrzny w sektorze energetycznym ISO 14001


Data rozpoczęcia:
2019-11-15
Data zakończenia:
2019-11-16
Lokalizacja:
Warszawa

Cena:
3500 zł netto

Osoba kontaktowa:
Renata Wojnowska
730668341
Zadaj pytanie

Standard's Academy 2 dniowy kurs w zakresie kompletnej wiedzy audytorskiej w zakresie standardów ISO 14001 Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak ocenę dokumentacji, przeprowadzenie audytu, pisanie raportu z audytu, oraz podejmowania działań naprawczych. W trakcie warsztatów zostaną wykorzystane studia przypadków audytów aby rozwijać umiejętności identyfikowania niezgodności.

Uczestnicy, którzy z powodzeniem ukończą szkolenia i zdadzą test końcowy otrzymają certyfikat ERCA.

Uczestnicy 

Szkole jest przeznaczony dla Pełnomocników Jakości, zespołów wdrożeniowych ISO 14001 , przedstawicieli kadry zarządzającej oraz przyszłych  Audytorów Wewnętrznych 

Zalecenia dla uczestników 

Zaleca się aby uczestnicy szkolenia rozumieli wymagania normy ISO 14001 a także posiadali doświadczenie we wdrażaniu wymienionego systemu. 

Materiały szkoleniowe 

Każdy uczestnik otrzyma podręcznik seminarium i  skoroszyt ze studiami przypadków audytów. 

Cele seminarium 

  • Zrozumienie stosowania zasad audytów wewnętrznych. 
  • Ocena  systemu zarządzania aspektami środowiskowymi w zakresie normy ISO 14001. 
  • Zrozumienie i wdrożenie zasad, procedur i technik audytu. 
  • Zachowanie skutecznej kontroli w kontekście sytuacji organizacyjnej. 
  • Zrozumienie zastosowań normy oraz innych wymagań , które są istotne dla audytorów wewnętrznych. 
  • Schematy zachowań niezbędnych do skutecznego i efektywnego prowadzenia audytu systemów ISO 14001. 

Uwagi:
Szkolenie może także odbyć się u Państwa w biurze.

Program

Dzień 1
Wstęp i powitanie 
Przegląd wymagań w zakresie 14001 pod katem regulacji krajowych i UE
Ćwiczenia 1: Wyłączenia
Analiza ryzyka zawiązanych z aspektami środowiskowymi
Dzień 2
Ścieżka Audytu 
Ćwiczenie 2: Przegląd dokumentacji 
Zarządzanie programem audytu 
Planowanie i przygotowanie audytu 
Ćwiczenie 3: Zakres i cele 
Ćwiczenie 4: Plan Audytu 
Dzień 3 

Przeprowadzanie Audytu  
Ćwiczenie 5: Otwarcie Zgromadzenia 
Ćwiczenie 6: Przeprowadzenie audytu 

Pisanie sprawozdań z niezgodności 
Ćwiczenie 7: Pisanie Niezgodności 
Spotkanie zamykające 
Ćwiczenie 8: Podsumowanie audytu i Spotkanie Zamykające 
Przygotowanie Raportu z  Audytu
Działania naprawcze i podsumowanie 
Ćwiczenie 9: Weryfikacja i Podsumowanie

Our partners