Pełnomocnik systemu zarządzania ciągłością działania ISO 22301


Data rozpoczęcia:
2017-03-23
Data zakończenia:
2017-03-24
Lokalizacja:
Warszawa

Cena:
3500 zł netto

Osoba kontaktowa:
Renata Wojnowska
730668341

Standard's Academy 2 dniowy kurs w zakresie kompletnej wiedzy w zakresie standardu ISO 22301. Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak ocenę dokumentacji, przeprowadzenie audytu, pisanie raportu z audytu, oraz podejmowania działań naprawczych. W trakcie warsztatów zostaną wykorzystane studia przypadków audytów aby rozwijać umiejętności identyfikowania niezgodności.

Uczestnicy, którzy z powodzeniem ukończą szkolenia i zdadzą test końcowy otrzymają certyfikat ERCA.

Uczestnicy 

Szkole jest przeznaczony dla Pełnomocników Jakości, zespołów wdrożeniowych ISO 14001 , przedstawicieli kadry zarządzającej oraz przyszłych  Audytorów Wewnętrznych 

Zalecenia dla uczestników 

Zaleca się aby uczestnicy szkolenia rozumieli wymagania normy ISO 14001 a także posiadali doświadczenie we wdrażaniu wymienionego systemu. 

Materiały szkoleniowe 

Każdy uczestnik otrzyma podręcznik seminarium i  skoroszyt ze studiami przypadków audytów. 

Cele seminarium 

 • Zrozumienie stosowania zasad audytów wewnętrznych. 
 • Ocena  systemu zarządzania aspektami środowiskowymi w zakresie normy ISO 14001. 
 • Zrozumienie i wdrożenie zasad, procedur i technik audytu. 
 • Zachowanie skutecznej kontroli w kontekście sytuacji organizacyjnej. 
 • Zrozumienie zastosowań normy oraz innych wymagań , które są istotne dla audytorów wewnętrznych. 
 • Schematy zachowań niezbędnych do skutecznego i efektywnego prowadzenia audytu systemów ISO 14001. 

Program

a) Polityka ciągłości działania;
b) Uprawnienia i odpowiedzialność osób odpowiedzialnych za utrzymanie ciągłości działnia;
c) Procesy zarządzania związane z:

 1. Strategią,
 2. Planowaniem,
 3. Wdrożeniem i funkcjonowaniem,
 4. Oceną efektywności systemu,
 5. Doskonaleniem

d) Dokumentacja zapewniająca weryfikowalność dowodów działania systemu; i
e) Zarządzanie ciągłością działania w procesach produkcji i dystrybucji energii.

Our partners