Standardy międzynarodowe

1

Pełnomocnik ds. GOST

Data szkolenia: szkolenia do biura, gdzie: Warszawa

Szkolenie dotyczy zasad oceny zgodności wyrobów eksportowanych na rynek rosyjski.

Celem szkolenia jest pełnienie przez uczestników szkolenia samodzielnej roli specjalisty w zakresie wymagań

więcej

Our partners