Jesteśmy marką firmy jednostki certyfikującej Multicert sp z o.o. specjalizującą się w szkoleniach branżowych dla osób z różnych szczebli zarządzania i różnym stopniu wiedzy w zakresie standardów. Nasze szkolenia to nie tylko okazja zdobycia nowej wiedzy i kompetencji, ale także wymiany doświadczeń i nieformalnych spotkań osób z danej branży. 

Celem jaki przyświecał nam od początku istnienia to skupienia się standardach,  których zastosowanie w organizacji powinno przyczynić się do jej rozwoju poprzez maksymalne wykorzystanie zasobów, jakość oferowanych usługi i wyrobów, a także bezpieczeństwa związanego z utrzymanie ciągłości działania.

Nasi trenerzy to osoby, które poza wiedzą dotycząca danego standardu muszą wykazać się także doświadczeniem z danej branży i praktyką audytorską. Są to więc najczęściej audytorzy wiodący jednostek certyfikujących krajowych i zagranicznych. 

Nasze szkolenia poza swoją specjalizacją dają także możliwość zdobycia certyfikatu www.ERCA.eu. Organizacji która skupia się na certyfikacji audytorów europejskich w zakresie systemów zarządzania i przepisów europejskich zwłaszcza UE. Można więc uznać , że osoba będąca audytorem ERCA jest kompetentna do prowadzenia audytów na terenie Unii Europejskiej.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się listą szkoleń i wyboru lub zamówienia szkolenia dla swojej swojej organizacji.

 

Our partners