Systemy zarządzania dla branży petrochemicznej i gazowej

Przemysł naftowy, gazowy i petrochemiczny jest jednym z najbardziej narażony na skutki katastrof. Ważne jest więc stosowanie określonych procedur przy produkcji i magazynowaniu tych cieczy i gazów. Wyznacznikiem dobrych praktyk w tym sektorze jest norma ISO 29001, która dostosowuje wymagania normy jakościowej ISO 9001 do charakterystyki procesów istniejących w branży paliwowe. Dopełnieniem normy ISO 9001 są wymagania (Environmental, health and safety ) w zakresie ochrony środowiska i BHP, które kryją się w normach ISO 14001 i OHSAS 18001. Zarówno w branży petrochemicznej i gazowej, każdy przestój niezależnie od przyczyny powoduje ogromne straty finansowe liczone w milionach złotych, dlatego  istotna jest wcześniejsza analiza potencjalnych ryzyk i opracowanie scenariuszy w celu zapewnienia ciągłości działania na wypadek wystąpienia określonych zdarzeń. Pomocny w tym zakresie jest standard ISO, dzięki któremu w określony sposób będziemy mogli przygotować się  do wystąpienia sytuacji krytycznych i zminimalizować lub ograniczyć ich skutki.

Zakres szkoleń

Wybierz wybrany standard dla sektora gazowego i petrochemicznego i poznaj zakres szkolenia. Sprawdź terminy , gdy ich brak możesz zamówić szkolenie do biura lub dodać je do swojej listy życzeń. Gdy zbierzemy listę uczestników poinformujemy cię mailem lub sms.

Zarządzanie jakością 

  •  System ISO 9001+ ISO/TS 29001- "Wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością w zakresie projektowania, rozwoju, produkcji, montażu i serwisu dla produktów naftowych, petrochemicznych i gazu ziemnego"

Bezpieczeństwo Pracy 

  • System OHSAS 18001 przy pracach budowlanych i remontowych 

Ochrona środowiska 

  • System  ISO 14001 w zakresie ochrony przed skutkami prowadzonej działalności 

Ciągłość działania 

  • ISO 22301 na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych 

 

Certyfikaty i terminy szkoleń

Każdy z uczestników po ukończonym  szkoleniu otrzymuje bezpłatne  zaświadczenie Standards Academy z udziału w kursie . Uzyskaniem certyfikatu ERCA wiąże się ze wcześniejszym zgłoszeniem w formularzu szkoleń i dokonaniu płatności na konto................ w kwocie 50 EUR a  następnie  zdaniem testu końcowego, którego przekazaniem zajmie się prowadzący. O wynikach testu uczestnik zostanie poinformowany mailowo z równoczesną informację o wpisaniu na listę audytorów wewnętrznych ERCA z właściwym tytułem , ( training Audytor , Senior audytor). Training Audytor  dla audytorów i pełnomocników z doświadczeniem mniejszym niż 3 lata w branży motoryzacyjnej dla Senior Audytor dla audytorów z doświadczeniem dłuższym niż 3 lata w branży motoryzacyjnej.

 Szkolenia na pełnomocnika i audytora wewnętrznego są  organizowane cyklicznie co 3 miesiące dla grupy nie większej niż 15 osób. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności w terminu do 7 przed rozpoczęciem szkolenia. 

Dodatkowe szkolenia branżowe

  • zarządzanie efektywnością energetyczną ISO 50001
  • system zarządzania środowiskiem ISO 14001
  • system zarządzania bezpieczeństwem pracy Ohsas 18001
  • zarządzanie ciągłością działania  

Our partners