Systemy zarządzania dla ZOZ ( Zakładów Opieki Medycznej )

Zgodnie z zarządzeniem  Nr 60/2014/DSOZ z 2014.r prezesa NFZ będą przyznawane dodatkowe punkty za posiadanie przez Zakładany Opieki Zdrowotnej akredytowanych certyfikatów systemów zarządzania.

Według Zarządzenia  certyfikat systemów zarządzania powinien być wydany 

 • w zakresie usług medycznych (branża „Zdrowie i opieka społeczna” zgodnie z kodem 38 EA, w przypadku: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 lub OHSAS 18001),
 • w kategorii G Katering zgodnie z ISO/TS 22003, w przypadku ISO 22000.

Zakres szkoleń

Wybierz wybrany standard i poznaj zakres szkolenia. Sprawdź terminy , gdy ich brak możesz zamówić szkolenie do biura lub dodać je do swojej listy życzeń. Gdy zbierzemy listę uczestników poinformujemy cię mailem lub sms.

Zarządzanie jakością ( usługi medyczne) 

 • System zarządzania jakością w ZOZ zgodnie  ISO 9001,

Bezpieczeństwo Pracy  ( utrzymanie higieny pracy ) 

 • Zarządzanie Higieną i bezpieczeństwem pracy w placówce medycznej z OHSAS 18001 

Ochrona środowiska ( odpady medyczne) 

 • Zarządzanie środowiskiem zgodnie z ISO 14001

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji ( dane pacjenta)  

 • Zarządzanie bezpieczeństwem danych pacjenta  ISO 27001
 • Zarządzanie informacją w służbie zdrowia ISO 27799:2008 (Health informatics)

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności ( catering )

 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w zakładach opieki medycznej ISO 22000

Szkolenia - dla kogo i kiedy

Nasze szkolenia to kompleksowa oferta dla pracowników każdego szczebla od pracowników fizycznych po najwyższe kierownictwo ( właścicieli lub zarząd). Każdy z kursów obejmuje 4 następujące poziomy doskonalenia które są adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczenia uczestników. 

Uczestnik każdego z kursów ma do wyboru następujący rodzaj szkoleń;

 • szkolenie wstępne z zakresu wymagań normy ( ekspert techniczny)
 • szkolenia na pełnomocnika i audytora wewnętrznego 
 • szkolenia na audytora zewnętrznego 
 • szkolenia na audytora wiodącego kierującego zespołem audytowym

Terminy szkoleń wyznaczane są co trzy miesiące na podstawie analizy rynku, zgłaszanego zainteresowania i dostępności trenerów. Zapraszamy do niezobowiązującego zgłaszania zainteresowania szkoleniem dodając szkolenia do swojego koszyka kliknij tu lub zamówienia szkolenia zamkniętego kliknij  organizowanego na zlecenie pojedynczej organizacji lub grup branżowych( stowarzyszeń, klastrów itp.). Istnieje także możliwość szkolenia dla wybranych klientów lub branż. 

Certyfikaty i terminy szkoleń

Każdy z uczestników po ukończonym  szkoleniu otrzymuje bezpłatne  zaświadczenie Standards Academy z udziału w kursie . Uzyskaniem certyfikatu ERCA wiąże się ze wcześniejszym zgłoszeniem w formularzu szkoleń i dokonaniu płatności na konto................ w kwocie 50 EUR a  następnie  zdaniem testu końcowego, którego przekazaniem zajmie się prowadzący. O wynikach testu uczestnik zostanie poinformowany mailowo z równoczesną informację o wpisaniu na listę audytorów wewnętrznych ERCA z właściwym tytułem , ( training Audytor , Senior audytor). Training Audytor  dla audytorów i pełnomocników z doświadczeniem mniejszym niż 3 lata w branży motoryzacyjnej dla Senior Audytor dla audytorów z doświadczeniem dłuższym niż 3 lata w branży motoryzacyjnej.

 Szkolenia na pełnomocnika i audytora wewnętrznego są  organizowane cyklicznie co 3 miesiące dla grupy nie większej niż 15 osób. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności w terminu do 7 przed rozpoczęciem szkolenia. 

Dodatkowe szkolenia branżowe

 • zarządzanie efektywnością energetyczną w placówkach medycznych ISO 50001
 • system zarządzania jakością w laboratoriach medycznych ISO 15189 
 • system zarządzania jakością w zakresie handlu i produkcji wyrobów medyczne ISO 13485  

 

Our partners