Systemy zarządzania dla branży energetycznej

Biorąc pod uwagę znaczenie branży energetycznej dla gospodarki każdego kraju, wyróżniliśmy kluczowe systemu które powinny być wdrażana i stosowane w podmiotach zajmujących się jej wytwarzaniem i dystrybucją. Stosowanie poniższych systemów nie powinno się ograniczać tylko do energetyki ale również we wszystkich strategicznych sektorów, przedsiębiorstw lub organizacji które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i rozwój danego kraju.

Systemy uważane dla nas za kluczowe dla energetyki i innych kluczowych sektorów gospodarki:

 • zarządzanie ciągłością działania 
 • zarządzanie aktywami ( assets management ) 
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji 

Zakres szkoleń

Wybierz wybrany standard dla sektora energetycznego i poznaj zakres szkolenia. Sprawdź terminy , gdy ich brak możesz zamówić szkolenie do biura lub dodać je do swojej listy życzeń. Gdy zbierzemy listę uczestników poinformujemy cię mailem lub sms.

Zarządzanie jakością 

 •  System ISO 9001+ ISO/TS 29001- "Wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością w zakresie projektowania, rozwoju, produkcji, montażu i serwisu dla produktów naftowych, petrochemicznych i gazu ziemnego"

Bezpieczeństwo Pracy 

 • System OHSAS 18001 w zakresie obsługi urządzeń i prowadzenia pracy w ZEC 

Ochrona środowiska 

 • System  ISO 14001 w zakresie redukcji emisji CO2 

Ciągłość działania 

 • System ISO 22301 na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń ( awarii, klęsk żywiołowych)

Zarządzenie aktywami ( asset management)  

 • System ISO 55001 zarządzanie infrastrukturą przesyłową 

Certyfikaty i terminy szkoleń

Każdy z uczestników po ukończonym  szkoleniu otrzymuje bezpłatne  zaświadczenie Standards Academy z udziału w kursie . Uzyskaniem certyfikatu ERCA wiąże się ze wcześniejszym zgłoszeniem w formularzu szkoleń i dokonaniu płatności na konto................ w kwocie 50 EUR a  następnie  zdaniem testu końcowego, którego przekazaniem zajmie się prowadzący. O wynikach testu uczestnik zostanie poinformowany mailowo z równoczesną informację o wpisaniu na listę audytorów wewnętrznych ERCA z właściwym tytułem , ( training Audytor , Senior audytor). Training Audytor  dla audytorów i pełnomocników z doświadczeniem mniejszym niż 3 lata w branży motoryzacyjnej dla Senior Audytor dla audytorów z doświadczeniem dłuższym niż 3 lata w branży motoryzacyjnej.

 Szkolenia na pełnomocnika i audytora wewnętrznego są  organizowane cyklicznie co 3 miesiące dla grupy nie większej niż 15 osób. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności w terminu do 7 przed rozpoczęciem szkolenia. 

Dodatkowe szkolenia branżowe

 • zarządzanie efektywnością energetyczną ISO 50001
 • system zarządzania środowiskiem ISO 14001
 • system zarządzania bezpieczeństwem pracy Ohsas 18001
 • zarządzanie ciągłością działania  

Our partners