Systemy zarządzania jakością dla przemysłu kolejowego

Rozwój  infrastruktury kolejowej w Polsce powoduje rozwój całego sektora w obszarach zarówno usługowym jak i produkcyjnym. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku, oferujemy szeroki zakres szkoleń dla organizacji bezpośrednio lub pośrednio związanych z kolejnictwem producentów  IRIS , zakładów spawalniczych  EN 15085 i zarządzających infrastrukturą kolejową ISO 55002.

Zakres szkoleń

Wybierz wybrany standard i poznaj zakres szkolenia. Sprawdź terminy , gdy ich brak możesz zamówić szkolenie do biura lub dodać je do swojej listy życzeń. Gdy zbierzemy listę uczestników poinformujemy cię mailem lub sms.

Zarządzanie jakością w przemyśle kolejowym  

 • Zarządzanie jakością w produkcji IRIS + ISO 9001,
 • Utrzymanie jakości spawów dla konstrukcji EN 15085
 • Zarządzanie infrastrukturą kolejową w zakresie efektywnego zarządzania i utrzymania ISO 55002.

Bezpieczeństwo Pracy w przemyśle kolejowym 

 • Bezpieczeństwo pracy personelu obsługi i na produkcji OHSAS 18001/ISO 45001 

Ochrona środowiska w działalności w branży kolejowej

 • Ograniczenie ilości odpadów i wykorzystania zasobów naturalnych ISO 14001 

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle kolejowym 

 • Wymagania normy w zakresie efektywności energetycznej ISO 50001 (narzędzia optymalizującego ) 

Szkolenia - dla kogo i kiedy

Nasze szkolenia to kompleksowa oferta dla pracowników każdego szczebla od pracowników fizycznych po najwyższe kierownictwo ( właścicieli lub zarząd). Każdy z kursów obejmuje 4 następujące poziomy doskonalenia które są adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczenia uczestników. 

Uczestnik każdego z kursów ma do wyboru następujący rodzaj szkoleń;

 • szkolenie wstępne z zakresu wymagań normy ( ekspert techniczny)
 • szkolenia na pełnomocnika i audytora wewnętrznego 
 • szkolenia na audytora zewnętrznego 
 • szkolenia na audytora wiodącego kierującego zespołem audytowym

Terminy szkoleń wyznaczane są co trzy miesiące na podstawie analizy rynku, zgłaszanego zainteresowania i dostępności trenerów. Zapraszamy do niezobowiązującego zgłaszania zainteresowania szkoleniem dodając szkolenia do swojego koszyka kliknij tu lub zamówienia szkolenia zamkniętego kliknij  organizowanego na zlecenie pojedynczej organizacji lub grup branżowych( stowarzyszeń, klastrów itp.). Istnieje także możliwość szkolenia dla wybranych klientów lub branż. 

Certyfikaty i terminy szkoleń

Każdy z uczestników po ukończonym  szkoleniu otrzymuje bezpłatne  zaświadczenie Standards Academy z udziału w kursie . Uzyskaniem certyfikatu ERCA wiąże się ze wcześniejszym zgłoszeniem w formularzu szkoleń i dokonaniu płatności na konto................ w kwocie 50 EUR a  następnie  zdaniem testu końcowego, którego przekazaniem zajmie się prowadzący. O wynikach testu uczestnik zostanie poinformowany mailowo z równoczesną informację o wpisaniu na listę audytorów wewnętrznych ERCA z właściwym tytułem , ( training Audytor , Senior audytor). Training Audytor  dla audytorów i pełnomocników z doświadczeniem mniejszym niż 3 lata w branży motoryzacyjnej dla Senior Audytor dla audytorów z doświadczeniem dłuższym niż 3 lata w branży motoryzacyjnej.

 Szkolenia na pełnomocnika i audytora wewnętrznego są  organizowane cyklicznie co 3 miesiące dla grupy nie większej niż 15 osób. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności w terminu do 7 przed rozpoczęciem szkolenia. 

Dodatkowe szkolenia branżowe

 • zarządzanie efektywnością energetyczną ISO 50001
 • system zarządzania środowiskiem ISO 14001
 • system zarządzania bezpieczeństwem pracy Ohsas 18001 

Our partners