Systemy zarządzania w branży IT

Szukasz, sposobu uzyskania maksymalnych korzyści z inwestycji w IT lub ochrony swoich zasobów informacyjnych. Oferujemy Państwu praktyczne  i profesjonalne szkolenia w zakresie standardów zarządzania i ochrony danych IT,  które pozwoli Państwu zarówno poznać najlepsze praktyki w branży jak i odnieść wymierne korzyści ich stosowania.

Standardy  IT z których prowadzimy szkolenia zostały opracowane przez ekspertów branżowych w oparciu o najlepsze praktyki ich stosowania w  tysiącach firm na całym świecie. Wyselekcjonowaliśmy dla Państwa około 14 najważniejszych standardów, które poznanie uważamy za kluczowe dla właściwego zarządzania zasobami IT 

Zakres szkoleń

Wybierz wybrany standard i poznaj zakres szkolenia. Sprawdź terminy , gdy ich brak możesz zamówić szkolenie do biura lub dodać je do swojej listy życzeń. Gdy zbierzemy listę uczestników poinformujemy cię mailem lub sms.

Systemy zarządzania usługami IT 

 • Zarządzanie  IT w organizacji (ISO / IEC 38500)
 • Zarządzanie jakością w organizacji świadczącej usługi IT ( ISO 9001)
 • Zarządzanie projektami IT (ISO 215000)
 • Zarządzanie  jakością w projektach w projektach IT (ISO 10006)
 • Zarządzania usługami IT (ISO / IEC 20000)
 • Zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemach IT (ISO / IEC 27000)
 • Zarządzanie ryzykiem  (31000 ISO)

Zarządzanie aktywami  IT 

 • Zarządzanie aktywami IT  (ISO 55001)
 • Zarządzania zapisami w systemach informatycznych (ISO 15489)
 • Zarządzanie dokumentami w systemach IT (ISO / TR 15801)

Budowa, zarządzanie, rozwój i doskonalenie oprogramowania IT  

 • Tworzenie  systemów i oprogramowania: zarządzanie aplikacjami, procesy tworzenia oprogramowania, procesy tworzenia systemu, opis architektury (ISO 15504)

 Ciągłość działania i odzyskiwanie danych 

 • Ciągłości działania i  odzyskiwanie danych  (ISO 22301)

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT w zakresie efektywności energetycznej  

 • Efektywność energetyczna w tworzeniu architektury IT (50001 ISO)

Chmura obliczeniowa 

 • Ogólne zalecenia w zakresie tworzenia architektury działania chmury ISO 17789 

Szkolenia - dla kogo i kiedy

Nasze szkolenia to kompleksowa oferta dla pracowników każdego szczebla od pracowników fizycznych po najwyższe kierownictwo ( właścicieli lub zarząd). Każdy z kursów obejmuje 4 następujące poziomy doskonalenia które są adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczenia uczestników. 

Uczestnik każdego z kursów ma do wyboru następujący rodzaj szkoleń;

 • szkolenie wstępne z zakresu wymagań normy ( ekspert techniczny)
 • szkolenia na pełnomocnika i audytora wewnętrznego 
 • szkolenia na audytora zewnętrznego 
 • szkolenia na audytora wiodącego kierującego zespołem audytowym

Terminy szkoleń wyznaczane są co trzy miesiące na podstawie analizy rynku, zgłaszanego zainteresowania i dostępności trenerów. Zapraszamy do niezobowiązującego zgłaszania zainteresowania szkoleniem dodając szkolenia do swojego koszyka kliknij tu lub zamówienia szkolenia zamkniętego kliknij  organizowanego na zlecenie pojedynczej organizacji lub grup branżowych( stowarzyszeń, klastrów itp.). Istnieje także możliwość szkolenia dla wybranych klientów lub branż. 

Certyfikaty i terminy szkoleń

Każdy z uczestników po ukończonym  szkoleniu otrzymuje bezpłatne  zaświadczenie Standards Academy z udziału w kursie . Uzyskaniem certyfikatu ERCA wiąże się ze wcześniejszym zgłoszeniem w formularzu szkoleń i dokonaniu płatności na konto................ w kwocie 50 EUR a  następnie  zdaniem testu końcowego, którego przekazaniem zajmie się prowadzący. O wynikach testu uczestnik zostanie poinformowany mailowo z równoczesną informację o wpisaniu na listę audytorów wewnętrznych ERCA z właściwym tytułem , ( training Audytor , Senior audytor). Training Audytor  dla audytorów i pełnomocników z doświadczeniem mniejszym niż 3 lata w branży motoryzacyjnej dla Senior Audytor dla audytorów z doświadczeniem dłuższym niż 3 lata w branży motoryzacyjnej.

 Szkolenia na pełnomocnika i audytora wewnętrznego są  organizowane cyklicznie co 3 miesiące dla grupy nie większej niż 15 osób. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności w terminu do 7 przed rozpoczęciem szkolenia. 

Dodatkowe szkolenia branżowe

 • zarządzanie efektywnością energetyczną ISO 50001
 • system zarządzania środowiskiem ISO 14001
 • system zarządzania bezpieczeństwem pracy Ohsas 18001 
 • — ISO/IEC 27000Information security management systems — Overview and vocabulary
 • — ISO/IEC 27001Information security management systems — Requirements
 • — ISO/IEC 27002Code of practice for information security controls
 • — ISO/IEC 27003Information security management system implementation guidance
 • — ISO/IEC 27004Information security management — Measurement
 • — ISO/IEC 27005Information security risk management
 • — ISO/IEC 27006Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems
 • — ISO/IEC 27007Guidelines for information security management systems auditing
 • — ISO/IEC TR 27008Guidelines for auditors on information security controls
 • — ISO/IEC 27010Information security management for inter-sector and inter-organizational communications
 • — ISO/IEC 27011Information security management guidelines for telecommunications organizations based on ISO/IEC 27002
 • — ISO/IEC 27013Guidance on the integrated implementation of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000‑1
 • — ISO/IEC 27014Governance of information security
 • — ISO/IEC TR 27015Information security management guidelines for financial services
 • — ISO/IEC TR 27016Information security management — Organizational economics

Our partners